Cervelat Brown Salami

( Salami Cervelat Brązowe )

Item #0504 - 4-6 x 5-6lbs

Hungarian Salami Teli Short

( Salami Węgierskie Teli Krótkie )

Item #0508 - 50-60 x ~0.80lbs

Hungarian Csabai Salami

( Salami Węgierska Csabai )

Item #0510 - 15-20 x ~2lbs

Hungarian Csabai Salami Short

( Salami Węgierskie Csabai Krótkie )

Item #0507 - 50-60 x ~0.80lbs

Old Forest Salami

( Salami Kwiatek )

Item #0512 - 2 x 2-2.5lbs

Mailander Salami

( Salami Szyszkowe )

Item #0513 - 2 x ~2lbs

Next Next